T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

D

Favorilerime Ekle
Kullanım Kuralları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Merkez Bankası Mensupları
Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı 03.10.1984 tarihinde 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas No-984/560 ve Karar No 984/486 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Kuruluş ilamı 08 KASIM 1984 tarih ve 18569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Vakıf Banka çalışanları tarafından ve onların tahsis ettikleri TL.25.000.000.- (Yalnız/Yirmibeşmilyon) ile Türk Medeni Kanun Hükümlerine göre kurulmuştur. Vakıf Nisan 2004 tarihine kadar faaliyetine Banka içinde devam etmiştir. Daha sonra yasal zorunluluklar nedeniyle Nisan 2004 tarihinden itibaren Banka dışında Kıbrıs Sokak No:24/3 AşağıAyrancı/Ankara adresinde faaliyetini sürdürmektedir.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

       1) YAVUZ CANEVİ
       2) MUSTAFA HALİT ÜNAL
       3) FAHİR İHSAN TİGREL
       4) MUSTAFA NEVZAT ALPTÜRK
       5) VASFİ GÜRSU
       6) İ. MUHİTTİN YURDUKORU
       7) EMİN ALİ YOLALAN
       8) HALİL RUHİ HASESKİ
       9) İBRAHİM HAKKI KURT

VAKFIN AMACI

- Vakfın amacı, üyelerine aşağıda sayılan sosyal yardımları, Vakfın mali imkanları oranında ve bu konuda düzenlenecek yönetmeliklerde öngörülen şartlarla yerine getirmektir:

a) Banka veya mensupları tarafından kurulmuş veya kurulacak sosyal yardım ve güvenlik kuruluşlarıyla sözleşme yaparak yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını ivaz karşılığı devralıp yerine getirmek, gerektiğinde bu kuruluşlara aidat ödeyerek üye olmak.
b) Üyelerine konut kredisi vermek ve onları konut sahibi yapmak için her türlü girişimlerde bulunmak.
Bu cümleden olarak Vakıf, üyelerine konut edindirmek amacıyla onların kuracakları konut kooperatiflerine veya münferiden kendilerine uzun vadeli kredi tahsis edebileceği gibi, bu amacın gerçekleştirilmesi için kendisi de girişimlerde bulunabilir; gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.
c) Vakıf kaynak ve gelirlerinin Yönetim Kurulunca belirlenecek bölümüyle Sağlık Yardımı Fonu kurmak, Bankadan emekli olan üyeler ile Yönetmelikle kapsamı belirlenecek eşlerinin tedavilerini sağlamak, Fon’un imkanları ölçüsünde tedavi merkezleri tesis etmek ve cenaze giderlerine yardımcı olmak.
Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenir.
d) Üyeler için dinlenme tesisleri kurmak.
e) Üyelerin çocukları için kreş veya gündüz bakımevi açmak; üyelerin öğrenimde olan çocuklarını barındırmak için öğrenci yurtları kurmak.
f) Üyelerin, öğrenim gören çocukları için çeşitli burslar temin etmek ve tahsilleri için gerekli diğer sosyal yardımları sağlamak.
g) Vakfı maddi bakımdan ayakta tutabilmek için döner sermayeli işletmeler açmak.
h) Vakıf mevcutlarının nemalandırılması maksadıyla Vakıf senedinde belirtilen diğer faaliyetlerde bulunmak.
ı) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitsel, sosyal ve kültürel yardımları yapmak
..